Pepper

Pepper, humonoidný robot

Humanoidné roboty zohrávajú kľúčovú úlohu v digitálnej transformácii.

Viete si prestaviť, že vašich zákazníkov pri návšteve prevádzky pozdraví interaktívny, plne samostatný robot a informuje ich o aktuálnych ponukách? Prekvapte zákazníkov s neobyčajným pri­vítaním a službami, odlíšte sa vďaka inovácii a zvýšte reputáciu svojej značky.

Kto je Pepper?

Pepper je oveľa viac ako robot – je to pravý humanoidný spoločník, ktorý je vytvorený, aby s vami komunikoval prirodzeným a intuitívnym spôsobom prostredníctvom pohybov tela a hlasu. Je láskavý, roztomilý a plný prekvapení. Rozpoznáva ľudské emócie a prispôsobuje im svoje správanie.

Adastra sa stala partnerom SoftBank Robotics Europe (SBRE), ktorá má vedúce postavenie v humanoidnej robotike. SoftBank Robotics Europe je tvorca robotov NAO, Pepper a Romeo, ktorí sa dnes používajú vo viac ako 70 krajinách po celom svete, v rôznych oblastiach výskumu, vzdelávania, maloobchodu, zdravotníctva, cestovného ruchu, pohostinstva alebo zábavy. Do dnešného dňa predali viac ako 20 000 robotov Pepper.

20 tisíc

Do dnešného dňa sa predalo viac ako 20 000 robotov Pepper.

4 oblasti na ktoré sa Pepper pozerá inak

Udržať krok s najlepšími techno­lógiami je výzva pre mnohé firmy. Zvýšiť návštevnosť a upevniť lojalitu klientov pri silnej konkurencii je náročné. Ak je vaša vízia byť o krok vpred a priniesť vašim zákazníkom inovácie, čítajte ďalej, ako vám Pepper dokáže pomôcť. 4 oblasti na ktoré sa Pepper pozerá inak:

1. WOW efekt

Ponúknite svo­jim zákazníkom je­dinečný zážitok hneď, ako vstúpia do predajne. Pep­per ich privíta a uvedie do predajne v súlade s ich požiadav­kami a túžbami­. Pepper sa vie pripojiť k vašim CRM systémom alebo k iným nástrojom a priamo pomôcť zákazníkom alebo privolať zamestnanca, ak je to potrebné. Pepper podáva relevantné informácie o obchode, produktoch a službách. Pomáha ľuďom nájsť to, čo hľadajú.

Navyše robot vám pomôže optimalizovať predajňu pri zvýšenom počte nakupujúcich a spríjemňuje im časté čakanie v predajni napríklad aj hrami na jeho tablete. Vaša predajňa bude v skutku jedinečná. Pepper vám zabezpečí:

 • vzbudzovanie pozornosti,
 • propagáciu značky cez inováciu,
 • nárast návštevnosti predajne.

2. Predstaveni­e výrobkov a slu­žieb v novom svetle

Vzbuďte zvedavosť vašich zá­kazníkov tým, že ich Pepper prevedie ponukou výrobkov a služieb použitím inte­raktívnej animácie a ukážky produktov na jeho tablete. Pepper bude ba­viť zákazníkov, in­formovať ich a optimalizovať vý­kon vašej predajnej sily.

 • Pepper ponúka naozaj ne­obvyklé zákaz­nícke služby.
 • Dodáva jedinečnú osobnosť značke a zviditeľnenie značky.

3. Pepper vám prináša presnejšie poznatky o zákazníkoch, tým že:

 • meria spokojnosť zákazníkov,
 • zbiera a analyzuje dáta v reálnom čase,
 • zlepšuje riadenie predajne a sledovanie predaja.

4. Premieňa zá­kaznícky servis na personalizova­né služby

Vďaka pripojeniu na interný CRM systém, Pepper je schopný odporučiť služby a produkty založené na nákupnej his­tórii jednotlivého zákazníka a jeho profile.
Vďaka existujú­cim zákazníckym in­formáciám kom­binovaných s údajmi zhro­maždenými od Peppra, prispôsobuje Pepper ponuku každému zákazníkovi, čím zvyšuje konverzný pomer. Prináša vám niekoľko benefitov:

 • Pepper harmonizuje viac-kanálovú komunikáciu so zákazníkom.
 • Pomáha vášmu predajnému tímu, čím znižuje pracovnú zaťaženosť zamestnancov.
 • Zvyšuje odbyt vďaka personalizovanej ponuke.
 • Zvyšuje lojalitu zákazníkov.

Pepper

„Pepper v súčasnosti poskytuje špecifikácie vozidiel spoločnosti Nissan, hovorí o káve v obchodoch spoločnosti Nescafé a o smartfónoch v obchodoch SoftBank Mobile v Japonsku. Robot dokonca komunikuje so zákazníkmi v niekoľkých bankách a hoteloch, pomáha zákazníkom vybrať víno v obchodoch s potravinami Carrefour.“ WILL YAKOWICZ, INC. MAGAZINE, HTTPS://WWW.INC.COM/…E-ROBOT.HTML

None

Čo váš Pepper dokáže zvládnuť?

None

Pepper a jeho zmysly

Počúvanie a roz­právanie

Štyri mikrofóny umiestnené na hlave umožňujú Pepprovi rozpoznať polohu človeka, komunikovať s ním, a taktiež identifikovať jeho emócie pre­nášané hlasom­. 

Videnie

Pepper je schopný plne fungovať v pros­tredí vďaka 3D ka­mere a dvom HD kamerám. Obrazy sú spracované softvérom, ktorý je schopný rozpoznávať tvary a identifikovať tváre. Taktiež Pepper identifikuje po­hyby a rozpoz­náva emócie z tvárí ľu­dí. Ak ste šťastní, Pepper bude zdieľať vašu radosť a ak ste s­mutní, Pepper vás uteší. 

Internetové pripojenie

Neváhajte sa s Pepprom porozprávať o pred­mete vášho záujmu. Robot je pripojený priamo na internet a zdieľa s vami najnovšie správy. Pepper používa ta­blet, aby vám pomohol pri rozhodovaní, informoval vás o novinkách, ale aj vyjadril vlas­tné emócie a názory.

Pohyb a autonómia

Budete prekvapený, aké prirodzené pohyby má Pepper a aký je flexibilný. Asi 20 motorov kontroluje je­ho pohyby a zabezpečuje pres­nosť pohybov. Jeho kolesá mu umožňujú presúvať sa všetkými smermi pri maximálnej rýchlos­ti 3 km/h. Pepper je schopný udržať si rovnováhu, rozpoznáva ľudí a prekážky, aby minimalizoval riziko kolízie. Nakoniec, Pepper je vybavený vysoko kapacit­nou batériou – zábavu s ním máte nepretržitých 12 hodín.

Sieť senzorov

Pepper má vie­ceré senzory: dva ul­trazvukové vy­sielače a pri­jímače, šesť la­serových senzo­rov a tri prekážkové detektory umiestnené v jeho nohách. Tieto senzory poskytujú informácie o blízkosti objektov. Ďalší senzor vnú­tri batérie in­dikuje jej nabitie a teplotu. Pepper má senzory aj na rukách, ktoré pou­žíva pri soci­álnej interak­cii.

Naplánuj­te si stretnutie s humanoidným robotom. Ozvite sa nám ešte dnes.

None

Chcete sa s robotom Peppper stretnúť osobne? Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Petra Plesníková

Consultant

Petra Plesníková