.

Omnichannel marketing

Oslovujte zákazníkov multikanálovo

Zákazník očakáva konzistentné reakcie. Sledujte cestu zákazníka po online i offline kanáloch a oslovte súčasných i budúcich klientov vhodnými ponukami v správny čas, na správnom mieste.

Digitalizácia prekonáva tradičné marketingové kanály a umožňuje zacieliť na zákazníkov správnym nástrojom v rôznych fázach nákupného procesu. Sledujte cestu zákazníka všetkými vašimi kanálmi a pripravte mu konzistentnú zákaznícku skúsenosť a pohodlnú cestu k uzavretiu nákupu.

Zákazníci očakávajú personalizovanú zákaznícku skúsenosť a predpokladajú profesionálny prístup informovaného tímu. Takéto riešenie si vyžaduje vzájomné prepojenie informácií zo všetkých klientovi dostupných online aj offline kanálov.

Vďaka nášmu riešeniu pre digitálny lead management spoznáte životný cyklus vašich potenciálnych i existujúcich klientov, ich históriu a cestu naprieč vašimi kanálmi. Budete schopní riadiť a diferencovať marketingové kampane naprieč všetkými kanálmi, prostredníctvom ktorých zákazník prichádza do styku so službami:

  • offline: predajňa, predajné call centrum, zákaznícky servis, retenčný tím, tím pre vymáhanie pohľadávok;
  • online: web, e-mail, sociálne siete, mobilné aplikácie, online reklama.

Softvér dokáže nielen rozpoznať, kedy a ktoré kanály potenciálny alebo existujúci klient navštívil, ale tiež vyhodnotiť percentuálnu šancu na uzatvorenie obchodu v danom momente rozhodovacieho procesu klienta. Zvýšite tak potenciál výslednej konverzie alebo včas odhadnete tendenciu zákazníka k odchodu ku konkurencii.

78 %

Podľa Accenture by až 78 % poistencov bolo ochotných zdieľať svoje osobné údaje s poisťovňou výmenou za relevantné služby na mieru.

Buďte profesionálny

Rozhodne by sa nemalo stávať, že klientovi, ktorý rieši aktuálny problém so zákazníckou linkou, zavolá externé call centrum s ponukou či agentúra s otázkou, či by službu odporučil ostatným. Uistite klienta o tom, že pracuje s profesionálnym operátorom, ktorý mu rozumie a vníma jeho požiadavky. Dobrá zákaznícka skúsenosť zvyšuje pravdepodobnosť opakovaného nákupu a zvyšuje retenciu.

Automatizujte marketingové aktivity a zvýšte efektivitu vašich tímov

Na základe získaných poznatkov môžete automatizovane spúšťať relevantné marketingové aktivity – napr. spustiť chat bota či pop-up okno s otázkou na telefón potenciálneho klienta, odoslať SMS, e-mail alebo upozorniť operátora zákazníckej linky na aktivitu prihláseného klienta vo webovom rozhraní.

Ďalším variantom môže byť tiež push notifikácia s časovo obmedzenou ponukou k danému produktu, napr. 10% zľavou pri aktivácii balíčka služieb alebo predĺženie zmluvy do 7 dní. Individuálnych riešení a kombinácií kanálov sú tisíce. My vám pomôžeme vybrať tie najefektívnejšie na naplnenie vašich cieľov.

Do celého procesu navyše vieme zapojiť umelú inteligenciu a prediktívnu analytiku, ktoré umožnia predvídať ďalšie kroky klienta a s predstihom navrhnúť ďalší postup.

None

Ukážka nastavenia omnichannel kampaňového scenára

Prínosy riešenia

  • pozitívna zákaznícka skúsenosť,
  • navýšenie predajov vďaka včasným a relevantným ponukám,
  • zníženie odchodovosti a zvýšenie retencie klientov,
  • zvýšenie lojality existujúcich zákazníkov a ich afinity k značke.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám?  Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director

Tomáš Synek