.

Monetizácia dát

Monetizácia dát

Prepojte svoje dáta so subjektmi z iných odvetví, realizujte spoločné kampane a objavte nové zdroje vašich výnosov.

Dáta klientov sú vaše rodinné striebro, ktoré digitalizácia dokáže veľmi slušne zhodnotiť. Umožníme vám vyťažiť informácie z rôznych dátových zdrojov pre skvalitnenie vašich zákazníckych služieb alebo rozšíriť ponuku o služby tretích strán. Otvoríme vám úplne nový priestor pre oblasť marketingových služieb a sprostredkovanie cieleného marketingu v spolupráci so spoločnosťami z iných odvetví.

Informácie o vašich zákazníkoch vieme spracovávať v reálnom čase. Zostavujeme modely umožňujúce identifikáciu potrieb a zámerov vašich klientov, čím významne spresníme cielenie vašej ponuky, správnu reakciu predajne alebo zákazníckej linky. Alebo vám navrhneme optimálne retenčné aktivity, prípadne pomôžeme identifikovať a minimalizovať riziká odchodu klientov.

Big data vyhodnocujeme nielen osvedčenými tradičnými prístupmi, ale aj modernými technikami strojového učenia (machine learning), hlbokého učenia (deep learning) a textovej analytiky (NLP – natural language processing).

Dáta, ktoré vieme využiť:

 • dáta z relačných databáz,
 • logovacie záznamy z webu a aplikácií,
 • lokačné záznamy,
 • údaje zo senzorov,
 • textové súbory,
 • obrázky a fotografie,
 • video záznamy,
 • otvorené dáta.
43%

43 % zákazníkov zdieľa svoje osobné dáta, aby získali ponuku založenú na osobných preferenciách alebo svojej nákupné histórii. (Zdroj: YouGov)

Príklady monetizácie telekomunikačných dát

 • Efektivita outdoorových kampaní – zistite vďaka dátam o pohybe zákazníkov, ktorá lokalita je efektívnejšia a generuje pozitívnu reakciu klientov, príležitosti predaja alebo priame nákupy. Ponúknite podobnú službu aj ďalším firmám napr. z retailu.
 • Excelentné marketingové služby – identifikujte vhodné cieľové skupiny ako zdroj pre event driven či kontextuálne marketingové kampane. Poskytnite firmám službu pri plánovaní krátkodobých akcií, mapovanie návštevnosti alebo potenciálu ich obchodných miest. Sami budete mať pod kontrolou obsah a frekvenciu, ktorými zákazníkov oslovujete.
 • Hodnotenie bonity klienta – vaše informácie o solventnosti klientov sú neoceniteľným vstupom pre celý rad poskytovateľov služieb napr. z finančného sektora. Klient tejto inštitúcie tak môže napr. získať lepšie podmienky úveru. Pomôžeme vám vyriešiť celý proces technologicky aj legislatívne, bez toho, aby bola porušená ochrana osobných údajov.
 • Retencia zákazníkov – zistite, ktorí klienti sa snažia opakovane a neúspešne dovolať na zákaznícku linku vášho partnera. Umožnite vašim partnerom vytvoriť opatrenia proti odchodu klientov ku konkurencii a zlepšiť zákaznícku skúsenosť.
75%

75 % spotrebiteľov je ochotných zdieľať svoje osobné údaje so spoločnosťou, ak transparentne komunikuje ich ďalšie využitie. (Zdroj: Accenture)

Analýza anonymných dát

Ako tretia strana vieme spojiť portfóliá dvoch strán a analyzovať typológiu klienta zaujímavého pre oboch. Vlastná monetizácia dát prebehne úplne bezpečne, plne v súlade s platnou legislatívou. Pracujeme iba s anonymizovanými dátami, nad ktorými vystavíme jasne definované biznisové prípady využitia.

Inšpirácia zo zahraničia aj od nás

Retail: aby sa zákazník vracal

Prilákať nových zákazníkov a získať späť tých, ktorí sa rozhodli nakupovať inde. Tak znelo zadanie pre marketingové oddelenie jedného retailera v Helsinkách. Na pomoc si vzali telco dáta.

Vonkajšia reklama: relevantné cieľové publikum

Posterscope inzeruje v Singapure na outdoorových reklamných plochách. Vďaka anonymným a agregovaným dátam mobilného operátora zistil, kto chodí okolo akých reklamných plôch. Inzerciu tak umiestnil tam, kde sa pohybuje relevantné cieľové publikum.

Finančné služby: znižovanie rizika

Česká služba TelcoScore predikuje správanie zákazníka – pravdepodobnosť, že nedodrží svoje záväzky vo finančných službách, na základe telekomunikačných dát od všetkých troch telekomunikačných operátorov.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Andrej Mišovič

Managing consultant

Andrej Mišovič