.

Digitálne paperless procesy

Digitálne paperless procesy

Zjednodušte a urýchlite procesy pre externých a interných klientov – všetko digitálne a bez papierov.

Už nemusíte tráviť desiatky hodín kopírovaním, prepisovaním, rozosielaním a archivovaním dokumentov. Uvoľnite ruky svojich zamestnancov, aby sa mohli venovať zlepšovaniu služieb alebo sa starať o zákazníkov a nie o papiere. Nenechajte sa brzdiť nadbytočnú administratívou, zvyšujte produktivitu aj zisk a eliminujte chyby spôsobené ľudským faktorom.

Zdieľané disky dávno vyšli z módy. Dnes už možno dokumenty triediť a riadiť ich životný cyklus od vzniku po ich distribúciu. Svoje dokumenty a prácu s nimi tak máte pod kontrolou a firmu môžete ovládať aj z mobilu. Umožnite klientom podpisovať dokumenty digitálne, komunikujte ľahko a rýchlo aj medzi oddeleniami a pobočkami.

Potrebujete jednoduchú evidenciu dokumentov vrátane metadát, riadenia verzií alebo prístupu oprávnených používateľov? A ešte k tomu nástroj, ktorý možno integrovať do vašich interných systémov? Zabezpečíme vám i ďalšie funkcie ako je anonymizovanie dokumentov, ich podpisovanie, archiváciu a skartáciu.

Bezpapierové riešenie pre celú spoločnosť

Digitalizácia zmlúv – uzatvárajte a aktualizujte klientske zmluvy už len v digitálnej podobe. Všetky vstupné dáta vypĺňate priamo do online formulára. Ušetrite až 90 % nákladov na tlač. Zabezpečte vaše dokumenty proti strate, pozmeňovaniu aj proti neoprávnenému prístupu. Využite nástroje na vyvrátenie pochybností o pravosti obsahu. Dokumenty ukladajte do dôveryhodného archívu a vybavte ich metadátami pre ich následné vyhľadávanie.

Podpisový workflow – uľahčite si podpisovanie všetkých dokumentov, u ktorých to vyžadujú legislatívne normy. Systém všetko postráži za vás. Umožníme vám vytvárať štatistiku o podpísaných dokumentoch.

Efektívny manažment – komplexná elektronizácia procesov spoločnosti zníži množstvo administratívnych úkonov, zjednotí pohľad na dáta a ponúkne pokročilé analytické a reportingové nástroje. Firma má prehľad o stavoch úloh a príležitostiach.

Digitalizovanú personalistika – získajte prehľad o všetkých uchádzačoch, aby ste včas kontaktovali tých správnych. Uchovávajte si históriu kontaktov.

Digitalizácia procesov významne zníži záťaž vašej zákazníckej linky, back officu, servisných tímov, pobočkovým zamestnancom, nákupcom či personalistom...

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director

Tomáš Synek