.

Detekcia podvodného správania pomocou AI

Detekcia podvodného správania pomocou umelej inteligencie

Spoľahnite sa na náš aktualizovaný adaptabilný systém pre detekciu podvodného správania.

Sofistikované algoritmy a umelá inteligencia (AI) na báze strojového učenia dokážu za krátky čas analyzovať a vzájomne porovnávať obrovské množstvo informácií a v nich identifikovať možné podvodné vzorce a anomálie, na ktoré vás ihneď upozornia. Pomôžu vám tak chrániť a stabilizovať vaše zisky.

Machine learning fraud detection system (ML FDS) od Adastry

Náš strojovo aktualizovaný adaptabilný model pre identifikáciu podvodného konania vám poskytne:

  1. moderný systém, v ktorom nie je potrebné manuálne spravovať pravidlá a aktualizácie,
  2. pomoc pri znížení počtu falošných pozitívnych poplachov, čím zvýši efektivitu pri overovaní podozrivých udalostí,
  3. detekciu rizikových udalostí vnútri aj mimo organizácie,
  4. detekciu anomálií a podvodného správania – dokáže napríklad odhaliť odcudzený telefón a volanie z neho zablokovať.

Systém na báze neurónových sietí pracuje s prevádzkovými dátami operátora a externými zdrojmi. Umožňuje analyzovať rôzne zdroje informácií (dáta zo siete, hlasové biometrické dáta pri kontakte so zákazníckou linkou či dáta zo sociálnych sietí) a dáta uvádza do vzájomných súvislostí. Môže fungovať samostatne, paralelne s existujúcim systémom pravidiel, alebo ako ďalšia premenná pre výpočet súčasného skóre.

Identifikujte podvodné správanie okamžite

Pracujte so všetkými dostupnými dátami. Pre vyhodnotenie podvodného správania pre vás spracujeme dva základné typy údajov:

  • informácie o zákazníkoch, ako napr. priemerná prevolaná čiastka za účtovné obdobie, platobná morálka a veľkosť firmy,
  • dáta o udalostiach v sieti, napríklad údaje o čase, mieste, dĺžke a účastníkoch telefónneho hovoru.

Predchádzajte im

S nárastom používania OTT služieb v telekomunikáciách, najmä mobilných platieb, rastie riziko podvodného konania. Napr. pri zneužití mobilných platieb môžu byť škody oveľa vyššie ako pri zneužití odcudzeného telefónu volaním na prémiové linky.

Adastra podozrivé správanie odhalí pomocou sofistikovaných algoritmov schopných spracovávať veľké množstvá neštruktúrovaných dát z rôznych zdrojov v reálnom čase. Predíďte s nami podvodnému správania jeho včasnou detekciou a neustálym ladením algoritmov umožňujúcich jeho odhalenie.

Naše technológie sú schopné sledovať:

  • Absolútne ukazovatele – ide o skupiny limitov a pravidiel aplikovaných na určité typy služieb. V praxi sa používajú napr. pravidlá na volania na farebné linky (zelené s predvoľbou 0800) alebo prémiové linky, volania do exotických destinácií alebo nadmerné volania z novo zriadenej telefónnej linky u zákazníka bez akejkoľvek histórie.
  • Relatívne ukazovatele – identifikujú neočakávanú zmenu v správaní zákazníka. Každý používateľ alebo skupina používateľov telefónnej siete má uložený svoj profil, ktorý sa priebežne vyvíja, a porovnáva sa s jeho aktuálnym správaním v geografickom kontexte.
40mld

35 – 40 miliárd dolárov ročne dosahujú celosvetové straty spôsobené podvodným správaním. Každý rok sa zvyšujú o 11 – 25 %. Celkový rast výnosov v telekomunikáciách sa pohybuje medzi 3 – 8 % ročne.

Nehazardujte s dôverou svojich zákazníkov

Vďaka našim systémom minimalizujete počty „planých poplachov“. Naše systémy analyzujú podozrivé vzorce správania a na ich základe posielajú upozornenia. Využívajú aj učiace sa algoritmy založené na AI a pravidlových systémoch, ktoré na základe priebežného vyhodnocovania úspešnosti svojich vlastných predpovedí (porovnaním predpovede a reality) automaticky menia nastavené parametre. Zabezpečujú tak neustále zvyšovanie úspešnosti v detekcii podozrivých prípadov a stále vylepšujú presnosť identifikácie. Súčasne tiež minimalizujú falošné podozrenia (prípady, kedy je korektné správanie označené ako podvod).

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.