Chatbot

Zlepšite svoj biznis s Chatbotom

Už ste sa stretli s chatbotom?
V dobe virtuálneho zákazníckeho servisu sa očakáva dostupnosť zákazníckej podpory 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Zákazníci nechcú čakať na operátora alebo e-mailovú odpoveď, keď potrebujú pomoc. Svoje odpovede chcú hneď. Je čas nasadiť pre vaše podnikanie chatbota podporovaného umelou inteligenciou ako progresívny spôsob zníženia nákladov a získanie profesionálnej výhody. Ale ako?

Chatbot je počítačový program, ktorý napodobňuje rozhovor s ľuďmi pomocou umelej inteligencie a strojového učenia. Môže byť funkčný alebo zábavný a môže byť účelovo vytvorený na zodpovedanie otázok a vykonanie špecifickej akcie, ako napríklad ponúknutie obnovy hesla, pomoci pri výbere produktu atď.

Chatbot poskytuje pohodlný a interaktívny spôsob, ako sa spojiť so zákazníkmi online a dať im podobný zážitok, aký majú z konverzácie so živým operátorom kedykoľvek počas dňa. Navyše chatbot odpovedá na otázky konzistentne a so stále dobrou náladou. Môže značne rozšíriť dosah vašej značky a podporu služieb zákazníkom. K dispozícii je non-stop, čím zlepšuje vašu prítomnosť na internete a umožňuje priamu interakciu so zákazníkmi na všetkých komunikačných kanáloch.

60 %

60 % spotrebiteľov má záujem o personalizovanú nákupnú skúsenosť s real-time ponukami. (Zdroj: Accenture)

CHATBOT PLATFORMA

Ako primárny rámec navrhujeme Microsoft Bot Framework a Bot Builder SDK, ktorý má široké využitie predovšetkým na implementáciu do spoločností.

Výhody tohto riešenia sú nasledovné:

 • Relatívne otvorená platforma, chatbot postavený v C# a Node.js (dá sa na ňu veľa veci napojiť a je formovateľná).
 • Platforma podporuje globálne jazyky prostredníctvom LUIS (Language Understanding Intelligent Service). Jazyky, ktoré nepodporuje LUIS (slovenský a česky), sa môžu použiť s prekladom.
 • Podporuje riadený dialóg a vedomostnú bázu
 • Pretrváva v kontexte komunikácie.
 • Možnosť integrácie do hlavných komunikačných kanálov.
 • Nasadenie on-premise/Azure.

MACHINE LEARNING (NLP, Natural-language Processing)

Machine learning zlepšuje preklady a podporuje samoučenie chatbota a umožňuje:

 • Analýzu používateľského sentimentu.
 • Detekciu názvu a entity.
 • Pochopenie zámeru používateľa.
 • OCR na rôznych dokumentoch, ID, atď.
 • Rozpoznanie štátnej príslušnosti.
 • Smalltalk.
 • Rôzne charaktery chatbota.

PREKLAD

Aby sme spracovali otázky v slovenskom jazyku, používame Microsoft Translator API.

Sme záruka, že chatbot bude rozumieť vašim zákazníkom.  Kontaktujte nás ešte dnes.

16x

Personalizované mikrokampane majú 8 – 16 × vyššiu efektivitu oproti klasickým plošným ponukám.

None

Konkurenčné výhody získané integráciou chatbota

Vyhľadávanie

Vďaka sémantickým technológiám a spracovávaniu prirodzeného jazyka (NLP) chatbot pomáha zákazníkom nájsť informácie, ktoré hľadajú, rýchlejšie.

Samoobsluha

Dnešní zákazníci sú určite pripravení na samoobslužné služby. Ak je samoobslužná podpora zostavená správne, zníži počet prijatých hovorov a e-mailov na ľudského agenta a zlepší celkový zážitok zákazníka. Zákazníci môžu vykonávať jednoduché transakcie ako resetovanie hesla, rezerváciu leteniek alebo vyžiadanie dovolenky.

Podpora na viacerých platformách

Call centrum je limitované množstvom agentov, ktorí môžu používať obmedzené množstvo nástrojov naraz. Dobre navrhnutý chatbot môže pomôcť viacerým zákazníkom na viacerých platformách, je schopný triediť a úspešne obsluhovať zákazníka alebo ho odovzdať najbližšiemu operátorovi.

V budúcnosti bude architektúra chatbota vo spoločnosti uskutočnená vďaka používaniu viacerých chatbotov na rôzdne účely, avšak užívateľ ich od seba nerozozná.

85 %

"Do roku 2020 bude 85 % zákazníckych interakcií spracovávaných prostredníctvom zariadení* a efektívny virtuálny asistent bude prvý spôsob odlíšenia sa od konkurencie**.“
 

* Gartner Summits. “Gartner Customer 360 Summit: CRM Strategies and Technologies to Understand, Grow and Manage Customer Experiences.” Gartner, Inc. 2011. ** Walker Information, Inc. “Customers 2020: The Future of B-to-B Customer Experience.” 2016.

None

Základné verzie chatbota

DIALOG FLOW CHATBOT

•    Používa sa na presne definované úlohy, ako sú objednávacie služby alebo služby sledovania zásielok.
•    Modelovanie dialógových tokov.
•    Umožňuje vkladanie kontrolných prvkov dialógového toku (vyberte 1 z n).


KNOWLEDGE BASE CHATBOT


•    Existuje na základe databázy znalostí vo forme otázok a odpovedí.
•    Odpovedá na otázky obsiahnuté v databáze (ktoré sa môžu dynamicky meniť).

INTERNÝ

 • Umožňuje podnikovú analýzu FAQ s IT, HR a ďalšími súvisiacimi oddeleniami.
 • Poskytuje odpovede z vedomostnej databázy.

EXTERNÝ

 • Dodáva podnikovú a AI analýzu historických rozhovorov.
 • Poskytuje odpovede z vedomostnej základne.
 • Generovanie potenciálnych zákazníkov.

Môžete si zvoliť, či chcete, aby chatbot autentifikoval alebo identifikoval používateľa. 

Chatbot stojí za investíciu

Vývoj chatbota je vzrušujúca cesta pre mnohé podniky zamerané na využitie nových technológií, zlepšenie zákazníckeho servisu a získanie významnej konkurenčnej výhody.

Adastra a Blindspot.ai veria že chatbot by sa mal vyvíjať s potrebami vašich zákazníkov a vašej firmy. Máme rozsiahle skúsenosti s AI, natural language processing, integráciou rôznych podnikových systémov a navrhovaním interaktívneho rozhrania.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám?  Kontaktujte nás ešte dnes.

24/7

V dobe virtuálneho zákazníckeho servisu sa očakáva dostupnosť zákazníckej podpory 24 hodín denne, 7 dní v týždni.  

None

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Radoslav Paučo

Consultant

Radoslav Paučo