.

Master Data Management

Master Data Management

Konsolidujte, integrujte a čistite dáta z rôznych zdrojov, získajte jednotnú referenčnú dátovú základňu pre celú organizáciu.

Dáta sú síce ropou 21. storočia, ale je potrebné ich triediť, verifikovať, zabezpečiť a nakladať s nimi tak, aby manažment na ich základe mohol robiť kvalifikované rozhodnutia.

Cieľom master data managementu (MDM) je vytvoriť v organizácii jediný a hlavný referenčný zdroj pre všetky dôležité dáta (obchodné, marketingové, výrobné, prevádzkové, finančné atď.).

V Adastre sme zrealizovali a aj teraz pracujeme na projektoch z oblasti MDM. V praxi ide o komplexné, veľmi sofistikované úlohy, pretože veľké organizácie spracovávajú desiatky miliónov dát z desiatok interných systémov. Riešime samotný prístup k dátam aj spôsoby nakladania s dátami.

Problematiku MDM často preberáme tiež na úrovni materskej spoločnosti a jednotlivých dcérskych spoločností. Jedny dáta sa totiž nachádzajú v mnohých systémoch a v mnohých podobách. A potom sa často stáva, že takto redundantné dáta nie sú konzistentné – buď z hľadiska obsahu alebo času.

89%

89 % vedúcich pracovníkov súhlasí s tvrdením, že nepresné dáta kazia schopnosť organizácie poskytovať excelentnú zákaznícku skúsenosť.

Oblasti MDM

Data discovery

Aby sme mohli nasadiť MDM riešenia, je najskôr potrebné poznať dáta, nad ktorými chceme MDM vykonávať. Najskôr zistíme, aké dáta a v akých systémoch sa vo firme nachádzajú. Potom ich zjednotíme na jedno miesto, odkiaľ sa už dajú analyzovať.

Integrácia

Pre zavedenie procesov MDM je nevyhnutné, aby boli všetky dáta centrálne uložené. Discovery teda v prvej fáze poskytne informácie o tom, v akých systémoch dáta sú, a tieto dáta sa následne pomocou integrácie „dostanú“ na jedno miesto pre ďalšie využitie. Dochádza k integrácii vstupných dát z rôznych systémov využívajúcich rôzne platformy (Windows, Linux, iOS, Android), ktoré poskytujú rôzne technológie (webové služby, REST API, SQL, CSV, MS Excel) v rôznych fragmentoch (prírastok, plný záber). Celý proces presunu dát je nutné riadiť, pretože sa dáta poskytujú v rôznych intervaloch a sú na sebe závislé. Proces riadenia vieme monitorovať a výsledky auditovať.

Kvalita

Operácie masteringu predpokladajú, že záznamy, s ktorými pracujú, majú určitú dátovú kvalitu. Nekvalitné dáta totiž môžu výsledky masteringu značne zhoršiť. Úroveň kvality vyhodnocujeme podľa pravidiel a následne ju vylepšujeme, a to buď manuálne, alebo automatizovane.

Každé vyhodnotenie kvality predstavuje hodnotu, ktorá hovorí, ako je daný záznam kvalitný a ako je možné s týmto záznamom nakladať v následných procesoch. Veľmi nekvalitný záznam môže úplne zmeniť pohľad na výsledný mastering.

Mastering

Mastering dát sa zaoberá tým, ako dáta z rôznych zdrojov konsolidovať, aby vo výsledku poskytol jednotný pohľad na záznamy pre okolité systémy. Masterované dáta teda slúžia ako referenčný zdroj pre ostatné systémy. Zvyčajne k nim pridávame ďalšie dáta, tzv. metadáta, ktoré určujú, ako tieto dáta spracovávať.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

1/3

Až tretina dát o zákazníkoch alebo potenciálnych zákazníkoch je nejakým spôsobom nekvalitná.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.