Digitálna paperless poisťovňa

Digitálna paperless poisťovňa

Zjednodušte a zrýchlite procesy pre externých aj interných klientov – všetko digitálne a bez papierov.

Už nemusíte tráviť desiatky hodín kopírovaním, prepisovaním, rozosielaním a archivovaním dokumentov. Sústreďte sa na klientov či na zlepšovanie služieb. Nenechajte sa brzdiť nadbytočnou administratívou, zvyšujte produktivitu i zisk. Umožnite klientom podpisovať dokumenty digitálne, komunikujte ľahko a rýchlo aj medzi oddeleniami a pobočkami.

Bezpapierové riešenie pre celú spoločnosť

  • Digitalizácia zmlúv – uzavierajte a aktualizujte klientske zmluvy v digitálnej podobe, na pobočke i mimo nej. Všetky vstupné dáta vypĺňajte priamo do online formulára. Ušetrite až 90 % nákladov na tlač.
  • Hlásenie škodových udalostí – umožnite klientom vybaviť likvidáciu škody digitálne pomocou mobilnej aplikácie.
  • Vybavovanie škodových udalostí – aj vaši likvidátori chcú pracovať efektívne, bez zbytočných papierov. Škodovú udalosť zdokumentujú priamo na mieste vrátane opisu škôd a foto či video dokumentácie.
  • Elektronický underwriting – integrujte údaje z viacerých zdrojov (napr. o zdravotnom stave klienta), posudzujte riziká a nastavujte relevantné individuálne podmienky a cenu.
  • Podpisový workflow – uľahčite si podpisové kolá so zmluvnou dokumentáciou a všetkých procesov, ktoré vyžadujú dodržiavanie legislatívnych noriem. Systém všetko postráži za vás.
  • Efektívny mikromanažment – vďaka komplexnej elektronizácii procesov znížite množstvo administratívnych úkonov, zjednotíte pohľad na dáta a budete schopní využívať pokročilé analytické a reportovacie nástroje.

Digitalizácia procesov významne zníži záťaž vašej servisnej linky, odborných útvarov a metodikov. Pomôže vám s kontrolovaným schvaľovaním reportov, zápisov a všetkej dokumentácie, a rovnako tak sa pre vás stane nástrojom pre rýchly zber dát. Navyše zníži chybovosť, a tiež obmedzí riziko podvodov vďaka jednoznačnej časovej identifikácii zmlúv, ktoré v elektronickej podobe nie je možné antidatovať.

Pozrite sa, ako bez zbytočných papierov funguje poisťovňa Metlife využívajúca mobilnú aplikáciu od Adastry.

90%

90 % celkových nákladov na tlač a prácu s dokumentmi súvisí s vlastnou administráciou tlače (15 %), produkciou dokumentov (25 %) a manipuláciou s médiami (50 %).

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.