O Adastre

Radi vás spoznávame, my sme Adastrania. Pomáhame vám dostať z biznisu to najlepšie.

Adastra je medzinárodná konzultačná spoločnosť, ktorá dodáva funkčné odvetvové riešenia uľahčujúce transformáciu do digitálnej éry. Od svojho vzniku v roku 2000 sa zameriava na spracovanie dát, ich analýzu a budovanie dátových skladov. Dáta stoja aj naďalej v centre všetkých aktivít firmy.

Hlavné kompetencie sa postupne rozšírili o oblasti internetu vecí (IoT), big data, umelej inteligencie a vývoja mobilných aplikácií.

Cieľom spoločnosti je prostredníctvom inteligentných dátových riešení prispievať k rozvoju biznisu zákazníkov. Medzi nich patria popredné globálne i lokálne spoločnosti z oblasti financií a bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií, obchodu, automobilového priemyslu a z mnohých ďalších oblastí vrátane štátnej správy. 


Management

Management team Adastra Slovakia

Márius Maslo

Márius Maslo

CEO Adastra Slovakia

Kontaktný e-mail

Branislav Dugas

Branislav Dugas

Division director
Ľubomír Maslík

Ľubomír Maslík

Division director
Ľuboš Mačuha

Ľuboš Mačuha

Division director
Ľuboslav Gabaľ

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international

Kontaktný e-mail

+421903750762

Tomáš Synek

Tomáš Synek

Business development director

Kontaktný e-mail

+421911102924

Martin Ciesar

Martin Ciesar

Chief Financial Officer

Kontaktný e-mail

Petronela Schniererová

Petronela Schniererová

HR Department

Kontaktný e-mail

+421915065554

Management team Adastra Group

Jan Mrázek

Jan Mrázek

President of Adastra Group
Jan Červinka

Jan Červinka

CEO Adastra Group
Petr Jech

Petr Jech

COO Adastra Group

Ocenenia

<p>Spoločnosť Aon (Aon Hewitt), svetový líder v&nbsp;oblasti ľudských zdrojov, vyhlásila 27.&nbsp;februára 2019&nbsp;<a href="http://www.bestemployers.sk/vitazi/aon-best-employers-slovensko-2018/">víťazov štrnásteho&nbsp;ročníka štúdie Aon Best Employers&nbsp;&ndash; najlepších zamestnávateľov Slovenska</a>.<br />
Do štúdie sa v&nbsp;priebehu roka 2018&nbsp;zapojilo niekoľko desiatok spoločností&nbsp;z&nbsp;rôznych odvetví.&nbsp;<br />
ADASTRA SLOVAKIA&nbsp;dosi&shy;ahla&nbsp;výsledky, ktoré nás pri porovnaní so slovenskými benchmarkami&nbsp;u&shy;robili jedným z&nbsp;<strong>najlepších zamestnávateľov</strong> s&nbsp;výnimočnou mieru motivovanosti svojich zamestnancov, dôveryhodným vedením, kultúrou vysokej výkonnosti a&nbsp;atraktívnosťou zamestnávateľa.</p>

Adastra Slovakia – AON Best Employers 2018

Spoločnosť Aon (Aon Hewitt), svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, vyhlásila 27. februára 2019 víťazov štrnásteho ročníka štúdie Aon Best Employers – najlepších zamestnávateľov Slovenska.
Do štúdie sa v priebehu roka 2018 zapojilo niekoľko desiatok spoločností z rôznych odvetví. 
ADASTRA SLOVAKIA dosi­ahla výsledky, ktoré nás pri porovnaní so slovenskými benchmarkami u­robili jedným z najlepších zamestnávateľov s výnimočnou mieru motivovanosti svojich zamestnancov, dôveryhodným vedením, kultúrou vysokej výkonnosti a atraktívnosťou zamestnávateľa.

<p><a href="http://www.bestemployers.sk/vitazi/aon-best-employers-slovensko-2017/">Adastra opäť obhájila prestížne ocenienie Aon Best Employers</a>.<br />
V&nbsp;roku 2017&nbsp;Aon organizoval už 13.&nbsp;ročník štúdie na Slovensku. Bolo analyzovaných&nbsp; 52&nbsp;spoločností&nbsp;na základe objektívneho merania podľa výsledkou za 4&nbsp;hlavné indexy:​</p>

<ul>
	<li>motivovanosť,</li>
	<li>dôveryhodného vedenia ľudí,</li>
	<li>kultúry vysokej výkonnosti,</li>
	<li>atraktivity zamestnávateľa.</li>
</ul>

<p>V&nbsp;rámci prieskumu Aon Best Employers sa meria okrem spomínaných 4&nbsp;indexov i&nbsp;spokojnosť zamestnancov v&nbsp;14&nbsp;oblastiach pracovného života, ktoré motivovanosť ovplyvňujú. Medzi nimi sú napriklad práca s&nbsp;talentmi, rovnováha pracovnáho a súkromného života, riadenie pracovného výkonu a spolupráca.</p>

Adastra Slovakia – AON Best Employers 2017

Adastra opäť obhájila prestížne ocenienie Aon Best Employers.
V roku 2017 Aon organizoval už 13. ročník štúdie na Slovensku. Bolo analyzovaných  52 spoločností na základe objektívneho merania podľa výsledkou za 4 hlavné indexy:​

  • motivovanosť,
  • dôveryhodného vedenia ľudí,
  • kultúry vysokej výkonnosti,
  • atraktivity zamestnávateľa.

V rámci prieskumu Aon Best Employers sa meria okrem spomínaných 4 indexov i spokojnosť zamestnancov v 14 oblastiach pracovného života, ktoré motivovanosť ovplyvňujú. Medzi nimi sú napriklad práca s talentmi, rovnováha pracovnáho a súkromného života, riadenie pracovného výkonu a spolupráca.

<p>Zapojili sme sa do prieskumu spokojnosti zamestnancov s&nbsp;pomocou prestížnej štúdie &bdquo;AON Best Employers&ldquo; a získali&nbsp;sme ocenenie <a href="http://www.bestemployers.sk/vitazi/aon-best-employers-slovensko-2016/"><strong>AON Best Employers 2016&nbsp;v&nbsp;Kategórii malé a stredné spoločnosti</strong></a>.</p>

Adastra Slovakia – AON Best Employers 2016

Zapojili sme sa do prieskumu spokojnosti zamestnancov s pomocou prestížnej štúdie „AON Best Employers“ a získali sme ocenenie AON Best Employers 2016 v Kategórii malé a stredné spoločnosti.

<p>Adastra obsadila 9.&nbsp;miesto v&nbsp;rebríčku CIO&nbsp;<strong>TOP 100&nbsp;ICT firiem&nbsp;v&nbsp;Českej republike</strong>&nbsp;za rok 2015, ktorý je&nbsp;každoročne zostavovaný spoločnosťou IDG&nbsp;Czech.</p>

TOP 100

Adastra obsadila 9. miesto v rebríčku CIO TOP 100 ICT firiem v Českej republike za rok 2015, ktorý je každoročne zostavovaný spoločnosťou IDG Czech.

<p>Adastra sa umiestnila medzi&nbsp;<strong>päťdesi&shy;atimi&nbsp;najlepšie riadenými spoločnosťami</strong>&nbsp;v&nbsp;Ka&shy;nade (Canada&acute;s&nbsp;50&nbsp;Best Managed Companies) a znovu získala členstvo v&nbsp;Platinum&nbsp;klube.</p>

Canada´s 50 Best Managed Companies

Adastra sa umiestnila medzi päťdesi­atimi najlepšie riadenými spoločnosťami v Ka­nade (Canada´s 50 Best Managed Companies) a znovu získala členstvo v Platinum klube.

<p>Adastra obsadila 19.&nbsp;miesto v&nbsp;rebríčku CIO TOP 100&nbsp;ICT firiem Českej republiky za rok 2014, ktorý je každoročne zostavovaný spoločnosťou IDG&nbsp;Czech.</p>

TOP 100 2014

Adastra obsadila 19. miesto v rebríčku CIO TOP 100 ICT firiem Českej republiky za rok 2014, ktorý je každoročne zostavovaný spoločnosťou IDG Czech.

<p>Adastra v&nbsp;rámci prestížnej európskej súťaže European Business Awards 2012/2013 získala titul&nbsp;&bdquo;<strong>National Champion</strong>&ldquo;.</p>

European Business Awards 2012/2013

Adastra v rámci prestížnej európskej súťaže European Business Awards 2012/2013 získala titul „National Champion“.

<p>Adastra sa stala držiteľom ceny<strong>&nbsp;VIA BONA 2012</strong>&nbsp;v&nbsp;kategórii &bdquo;Otváranie nových ciest&ldquo;. Ceny Via Bona za individuálnu a firemnú filantropiu udeľuje nadácia VIA spoločne s&nbsp;nadáciou THE KELLNER FAMILY FOUNDATION v&nbsp;spolupráci s&nbsp;veľvyslanectvom USA. Adastra bola ocenená ako hlavný partner kempane &bdquo;Nebojme sa zbytočne&ldquo; občianskeho združenia &bdquo;Cesta domov&ldquo;, ktorá sa zaoberá komplexnou pomocou umierajúcim a ich rodinám.</p>

Via Bona 2012

Adastra sa stala držiteľom ceny VIA BONA 2012 v kategórii „Otváranie nových ciest“. Ceny Via Bona za individuálnu a firemnú filantropiu udeľuje nadácia VIA spoločne s nadáciou THE KELLNER FAMILY FOUNDATION v spolupráci s veľvyslanectvom USA. Adastra bola ocenená ako hlavný partner kempane „Nebojme sa zbytočne“ občianskeho združenia „Cesta domov“, ktorá sa zaoberá komplexnou pomocou umierajúcim a ich rodinám.

<p>Adastra je držiteľom&nbsp;<strong>cer&shy;tifikácie ISO 9001:2009</strong>. Certifikáciu a príslušné audity vykonáva spoločnosť United Registrar of Systems Ltd&nbsp;(URS).</p>

ISO 9001:2009

Adastra je držiteľom cer­tifikácie ISO 9001:2009. Certifikáciu a príslušné audity vykonáva spoločnosť United Registrar of Systems Ltd (URS).

<p>Spoločnosť Adastra získala<strong>&nbsp;certifikát ISO 27001:2005&nbsp;</strong>ako osvedčenie Manažmentu systému ochrany informácií (Information Security Management System&nbsp;&ndash; ISMS). Certifikáciu vykonáva spoločnosť United Registrar of Systems Ltd&nbsp;(URS).</p>

ISO 27001:2005

Spoločnosť Adastra získala certifikát ISO 27001:2005 ako osvedčenie Manažmentu systému ochrany informácií (Information Security Management System – ISMS). Certifikáciu vykonáva spoločnosť United Registrar of Systems Ltd (URS).

<p>Adastra je držiteľom&nbsp;<strong>cer&shy;tifikátu ISO 20000&ndash;1:2011</strong>&nbsp;ako osvedčenie o&nbsp;Systéme manažmentu služieb IT v&nbsp;odbore činností: poskytovanie prevádzkovej podpory, údržby a zaistenie prevádzky IS/IT. Certifikáciu a príslušné audity vykonáva spoločnosť United Register of Systems Ltd&nbsp;(URS).</p>

ISO 20000–1:2011

Adastra je držiteľom cer­tifikátu ISO 20000–1:2011 ako osvedčenie o Systéme manažmentu služieb IT v odbore činností: poskytovanie prevádzkovej podpory, údržby a zaistenie prevádzky IS/IT. Certifikáciu a príslušné audity vykonáva spoločnosť United Register of Systems Ltd (URS).

Podporujeme

Tých, ktorí to potrebujú

<p>Aj tento rok sme sa rozhodli darovať 2 %. Od našich Adastranov sme si nechali poradiť a nakoniec sme sa rozhodli naše 2% rozdeliť, ako Adastra, medzi tieto tri inštitúcie.</p>

<ul>
	<li>Brána do života&nbsp;<a href="http://branadozivota.sk/">http://branadozivota.sk/</a></li>
	<li>Centrum návrat&nbsp;<a href="https://www.navrat.sk/">https://www.navrat.sk/</a></li>
	<li>Cesta von&nbsp;<a href="https://cestavon.sk/">https://cestavon.sk/</a></li>
</ul>

<p>Veríme, že sme pomohli tam, kde bolo treba.</p>

2 % z daní

Aj tento rok sme sa rozhodli darovať 2 %. Od našich Adastranov sme si nechali poradiť a nakoniec sme sa rozhodli naše 2% rozdeliť, ako Adastra, medzi tieto tri inštitúcie.

Veríme, že sme pomohli tam, kde bolo treba.

<p>Adastra pomáha dobrým veciam počas celého roka. Naše&nbsp;2% z daní putovali na obnovu starej školskej jedálne, ktorá bude slúžiť ako nízkoprahové komunitné centrum v Rači časť Krasňany&nbsp;V tomto centre budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity, zmysluplne tráviť svoj voľný čas&nbsp;&nbsp;Ďakujeme, že sme sa mohli podieľať na budovaní tohto projektu&nbsp;Stará jedáleň</p>

<p><a href="http://starajedalen.sk/">http://starajedalen.sk/</a></p>

Stará jedáleň

Adastra pomáha dobrým veciam počas celého roka. Naše 2% z daní putovali na obnovu starej školskej jedálne, ktorá bude slúžiť ako nízkoprahové komunitné centrum v Rači časť Krasňany V tomto centre budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity, zmysluplne tráviť svoj voľný čas  Ďakujeme, že sme sa mohli podieľať na budovaní tohto projektu Stará jedáleň

http://starajedalen.sk/