Newsroom


Novinka

24. 03. 2020

Čas na čítanie: 1min

Povedzte svojim klientom aby sa správali zodpovedne

Aj my v Adastre vnímane, že aktuálna situácia ohľadne šírenia pandémie COVID-19 je vážna a najdôležitejšie je zodpovedné správanie sa jednotlivcov.

Keďže sme odborníci na priamu komunikáciu, považujeme za našu spoločenskú povinnosť podať pomocnú ruku všetkým spoločnostiam, ktoré potrebujú svojim zákazníkom odkomunikovať dôležité informácie. Ak potrebujete oznámiť svojim klientom, aby nenavštevovali vaše pobočky, alebo ich informovať o tom, ako im dokážete vzdialene pomôcť, alebo im chcete oznámiť iné dôležité personalizované informácie.

Sme pripravení na nekomerčnej báze pomôcť všetkými nástrojmi ktorými disponujeme, preto neváhajte, a obráťte sa na nás čím skôr, aby sme spolu minimalizovali šírenie tejto pandémie. 

Tomáš Synek
Division Director, Tomas.Synek@adastragrp.com, +421 911 102 924 
Marius Maslo
CEO Adastra SK, Marius.Maslo@adastragrp.com, +421 903  658 222

None