Collection rapid response

Expresná adaptácia procesov pre sledovanie a vymáhanie pohľadávok v dobe Covid-19

Diagnostika súčasného nastavenia vymáhania pohľadávok, segmentácia portfólia, identifikácia najviac rizikových segmentov a optimalizácia procesov. A to všetko spravené pre vás na diaľku.

Prečo projekt vymáhania pohľadávok práve teraz?

Celosvetová situácia sa čím ďalej tým viac zhoršuje. Kríza spôsobená šírením vírusu COVID 19 pravdepodobne vyústi do recesie, čo povedie k tomu, že mnohé domácnosti, malé a stredné podniky, ale aj veľké firmy budú čeliť vážnym finančným problémom s veľmi negatívnym dopadom na bankový sektor. Finančné problémy veľkej časti obyvateľstva, malých a stredných podnikov ako aj veľkých firiem je potrebné riešiť proaktívne skôr, než sa dostanú do platobnej neschopnosti. Umožní to predísť negatívnym dopadom na klientov a zmierniť straty.

Najdôležitejšia je okamžitá reakcia

Banky musia okamžite prispôsobiť sledovanie úverov a vymáhanie pohľadávok novej situácii. Je potrebné existujúce procesy podrobiť dôkladnej kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze, čoho výsledkom bude segmentácia portfólia a následné prijatie proaktívnych opatrení pre najviac rizikové segmenty.

Dodanie projektu nadiaľku prebehne najlepšie so skúseným partnerom

Pandémia spôsobená vírusom COVID 19 znemožňuje dodanie projektu priamo u zákazníka. Sme presvedčení, že projekt na diaľku pod dohľadom skúseného partnera je v momentálnej situácii najlepšou voľbou, a to vďaka naším skúsenostiam a overenému, štruktúrovanému prístupu k vymáhaniu pohľadávok.

Adastra Business Consulting vytvorila návrh, ktorý Vám môže už dnes pomôcť s budúcim sledovaním úverov a vymáhaním pohľadávok. Náš model proaktívne určí najviac ohrozené segmenty a ponúka klientom riešenia založené na úsporných opatreniach. Radi by sme prispeli ku stabilizácii situácie, ktorá sa týka nás všetkých.

Prečo by ste si mali vybrať práve spoločnosť Adastra?

Adastra Business Consulting má rozsiahle skúsenosti s procesmi sledovania úverov a vymáhania pohľadávok, keď v tejto oblasti realizovala viac ako 120 úspešných projektov. V súvislosti s finančnou krízou v roku 2008 pomohla mnohým veľkým bankovým skupinám ako napríklad Unicredit, Raiffeisen, Societe Generale, Sberbank, OTP a ďalším pri riešení problémov s vymáhaním pohľadávok (od fyzických osôb, malých a stredných podnikov ako aj veľkých nadnárodných spoločností).

Dostaňte expert cookbook už dnes a začnite implementovať hneď zajtra.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international

Ľuboslav Gabaľ