Predajný potenciál

Predajný potenciál

Zvyšujte efektivitu predaja a starostlivosti o zákazníkov s textovou analytikou, zamerajte sa na profitabilitu aj share of wallet.

Chrlia vaše systémy milióny alebo miliardy dát, ktoré nechávate ležať ladom? Ako s nimi pracujete? Chcete ich využiť pre zvýšenie efektivity predaja, tvorbu klientskych segmentov alebo zníženie rizík? V Adastre vieme, ako na to.

Prepájame biznis konzultácie a pokročilú analytiku, ktorá sa opiera o techniky z oblasti data science a machine learning. Úspešne realizujeme úlohy ako:

  • analýza zákazníckeho potenciálu pre predaj produktov a služieb (next best action/next best offer)

  • analýza správania zákazníkov (na webe, v internetovej/mobilné banke, životný cyklus využívania produktov)

  • analýza využívania komunikačných kanálov (omnichannel)

  • analýza interakcií zákazníka so spoločnosťou (customer journey)

  • analýza udalostí zákazníka a následných reakcií spoločnosti (kontextový marketing)

Vyťažíme vaše dáta z rôznych oblastí, vieme pracovať aj s práve vznikajúcimi dátami. Vďaka platformám big data spracujeme veľké dáta, spojíme dáta z rôznych zdrojov a pripravíme komplexný obraz o vašich klientoch. Navyše vaše vlastné záznamy obohatíme o dostupné dáta tretích strán a s nástrojmi na spracovanie big data rozšírime vaše dátové možnosti.

Predstavte si, že namiesto stoviek atribútov budete mať v rámci každého zákazníka bohatú sadu prediktorov v rozsahu tisícov stĺpcov. Každého klienta si budete vedieť opísať z rôznych uhlov pohľadu, budete vedieť zachytiť významné zmeny v jeho správaní, jeho potreby aj jeho komunikačné preferencie. Naše pravdepodobnostné modely vám prepočítajú skóre klienta pri akejkoľvek zmene dát na vstupe. Efektivita vášho marketingu môže vďaka tomu rásť v násobkoch.

Textová analytika

Vieme pracovať aj s textom. V jednej banke sme vďaka menovkám transakcií dokázali dobre identifikovať zákazníkov, ktorí majú deti v školskom veku, a na začiatku septembra sme im ponúkli povolený debet. Očakávaná miera konverzie na základe doterajších skúseností zo strany banky bola vo výške 0,5 %, skutočná miera konverzie presahovala 6 %, teda náš výsledok bol lepší viac než dvanásťnásobne.

Kedy využijete textovú analytiku?

  • Pri analýze sentimentu pisateľa (analýza hodnotenia produktu alebo služby, analýza hodnotenia v Net Promoter Scores, analýza príspevkov v diskusných skupinách, na sociálnych sieťach a pod.)
  • Pri kategorizácii kľúčových informácií v texte (rozdelenie e-mailových správ na odbavenie odborným pracoviskom, kategorizácia finančných platieb na základe popiskov atď.)

Všetky transakcie dokážeme podrobne kategorizovať. V dátach hľadáme netušené súvislosti. Zapojením textovej analytiky často vznikajú nové ukazovatele, ktoré prispievajú k vyššej efektivite marketingu alebo skóringu.

10x

10-krát úspešnejšia ako pri použití štandardných postupov bez využitia textovej analytiky bola kampaň s ponukou úveru cielená v septembri na rodiny so školopovinnými deťmi. (Adastra)

Zvyšovanie hodnoty zákazníka

Základným princípom úspešného rastu je schopnosť získať a udržať klienta a ďalej s ním vzťah rozvíjať. To možno úspešne dosiahnuť jedine tak, že svojho klienta budete dokonale poznať, rizikovosťou a rodinnou situáciou počínajúc a produktovými preferenciami a obľúbenými komunikačnými kanálmi končiac. Na základe týchto dát stanovíme zodpovedajúcu celoživotnú hodnotu (lifetime value) zákazníka a stratégiu, ako túto hodnotu ďalej rozvíjať.

Profitabilita

Viete, ako spoznať, či a koľko vám klient vynáša? Na prvý pohľad to možno pôsobí triviálne, ale riešenie býva vo väčšine prípadov pomerne zložité. Začať môžete finančným obratom a výškou zľavy. Avšak v detaile má každý produkt a zákazník rôznu ziskovosť, pretože sa líšia náklady na jeho obstaranie, náklady na komunikáciu s klientom a musíte zohľadniť aj náklady na obsluhu produktu, chod administratívnych oddelení atď. Spojte sa s Adastrou pre realizáciu komplexnej úlohy, máme skúsenosti z veľkých i malých bánk.

Share of wallet

Viete, že váš klient má účet alebo iné finančné služby v inom bankovom ústave? Skúste odhadnúť jeho potenciál a spočítať „váš podiel v peňaženke klienta“ (share of wallet). Vďaka nemu začnete pracovať s personalizovanou stratégiou, ako zvýšiť počet vašich produktov a služieb na celkovej peňaženke klienta.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Hana Kadlečíková

Managing Consultant

Hana Kadlečíková