Adoki

Adoki: komplexne riadené dátové prenosy

Staňte sa dátovo riadenou spoločnosťou.
Pracujte s rovnakými dátami on-premise i na cloude.

Nástroj Adoki

         
   
         

prenáša dáta medzi rôznymi systémami, ako sú databázy, dátové sklady, Hadoop alebo cloudové platformy – rýchlo, efektívne a bezpečne

 

replikuje obrovské množstvo
objektov v minimálnom čase

 

riadi všetko automatizovane
a z jediného miesta

 

 

 

 

 

Ciele Adoki

         
   
         

Hybridné
systémy

Zaistiť úplne rovnaké dáta na cloudových i na on-premise systémoch.

 

Riadené dátové prenosy

Zaistiť stále konzistentné dátové štruktúry a minimalizovať vplyv dátových prenosov do IT infraštruktúry.

 

Akýkoľvek počet objektov a objem dát

Nelimitovať počet ani veľkosť prenášaných tabuliek, bez obmedzení z hľadiska štandardných formátov a zdrojov dát.

 

 

 

 

 

Adoki riadi a spravuje dátové prenosy

Adoki umožňuje spoločnostiam efektívne replikovať údaje medzi systémami. Je centrálnou aplikáciou, ktorá riadi a monitoruje prenosy dát medzi akýmikoľvek dátovými platformami (lokálnymi alebo v cloude).

Prenosy dát sú automaticky optimalizované tak, aby sa dosiahol maximálny možný výpočtový výkon a neobmedzila sa pritom prevádzka platforiem a primárnych a cieľových systémov.

5 000

Jediný človek dokáže nahradiť tím odborníkov potrebný v minulosti na riadenie 5 000 dátových prenosov

None

   

Platforma na replikáciu dát pre komplexnú správu dát

Adoki je platforma postavená na open-source technológiách, čo umožňuje generovať a škálovať prenosy dát. Vie sa pripojiť k akémukoľvek dátovému úložisku pomocou individuálnych natívnych riešení a konektorov. Automaticky kontroluje dátové schémy a zabezpečuje ich konzistentnosť. Poskytuje štatistiky a optimalizuje dátové prenosy tak, aby sa minimalizovalo preťaženie platformy.

10+

Adoki dokáže jednoducho replikovať desiatky terabytov dát denne.

None

   

Vlastnosti Adoki

Replikuje, synchronizuje, distribuuje, konsoliduje, migruje, snímkuje a nahráva dáta zo všetkých hlavných dodávateľských systémov.

Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou intuitívneho grafického rozhrania (GUI), bez akéhokoľvek ručného programovania.

Na základe zdrojových metadát automaticky generuje cieľové schémy.

Umožňuje jednoducho konfigurovať dátové transformácie a to i v priebehu prenosu.

Pracuje až so stovkami zdrojov a cieľov.

Prenáša dáta v tradičnom i hybridnom prostredí v režime real-time i v režime dávkového spracovania.

Udržuje konzistentnosť a integritu zložitých dátových štruktúr.

Centralizuje monitoring a správu dátových prenosov do intuitívneho grafického rozhrania.

Minimálne ovplyvňuje, tj. nezaťažuje zdrojové ani cieľové systémy.

Flexibilné modulárne riešenie, ktoré rešpektuje organizačné procesy spoločnosti.

Príklady použitia Adoki

Podporované systémy

None

V médiách

Prečítajte si o tom, ako pravidelne presúvať kľúčové dáta z tradičných dátových skladov (EDW) na platformu Big Data:

None

Zaujalo Vás to? Zarezervujte si bezplatnú konzultáciu.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Matej Bordáč

Managing Consultant

Matej Bordáč