.

Financie

Transformujeme finančné inštitúcie.

Navrhneme vám nové a moderné technológie, pomôžeme vám v digitálnej transformácii.

Krok po kroku vám digitalizujeme skostnatené procesy a zmodernizujeme aplikácie a systémy. Zameriavame sa na koncepčné vylepšenie vašich technológií. Vieme navrhnúť riešenie na mieru, ktoré podporia nové služby a inovatívne postupy. Chystáme riešenia, ktoré udržia klientov, zvýšia ich lojalitu a umožnia lepšie reagovať na ich potreby v rámci životného cyklu.

Cloud

Privátny, verejný, hybridný a multi Cloud!

Väčšina organizácií postupne presúva svoje najdôležitejšie obchodné dáta a aplikácie do Cloudu. Odborníci spoločnosti Adastra na Cloud Vám radi pomôžu zadefinovať stratégiu prechodu do Cloudu, vyberú pre Vás vhodných providerov Cloudu, zabezpečia migráciu súčasných systémov a vybudujú pre Vás úplne nové cloudové riešenia. Využite vo svoj prospech prvenstvo a rozsiahle skúsenosti špecialistov z Adastra a urýchlite svoju digitálnu transformáciu vďaka Cloud.

Riadenie hodnoty zákazníka

Viete zvýšiť spokojnosť a lojalitu vašich klientov?

Začnite s klientmi optimálne komunikovať - preferovaným komunikačným kanálom (online i offline) a personalizovane. V najlepšom okamihu im ponúknite adekvátny finančný produkt. Zlepšite ich komfort pri využívaní služieb. Vybavujte želanie klientov ihneď, bez zbytočného papierovania. Venujete sa svojim zákazníkom, a generujte tak ďalšie príjmy.

Reporting

Potrebujete si overiť, či vykazujete v súlade s našou aj európskou legislatívou?

Pomôžeme vám vyznať sa v predpisoch, štandardoch a reguláciách našej i európskej legislatívy a preveriť, či napĺňate všetky predpísané požiadavky. Zabezpečíme tak, aby ste správne vykazovali a neplatili zbytočné pokuty a penále.

Korporácie

Využívate naplno biznisový potenciál korporátnych zákazníkov?

Pracujte s komplexným obrázkom o svojich firemných zákazníkoch, ich obchodných partneroch, klientoch alebo dodávateľoch, a aktualizujte ho v reálnom čase. S nami sa včas dozviete, či plánujú expanziu na ďalšie trhy, alebo či majú problémy so solventnosťou.

Technologické riešenia

Pomôžeme vám využiť súčasné technológie na maximum.

Naše riešenia sú postavené na využívaní toho najmodernejšieho, čo súčasný technologický svet ponúka. Len to správne využiť. Radi s vami prekonzultujeme vaše problémy, navrhneme riešenie a zaistíme implementáciu vrátane projektového vedenia.

Kreatívne riešenie, ktoré vás odlíši

Chcete získať náskok pred konkurenciou aj napriek tomu, že ponúkate podobné produkty?

Na finančnom trhu medzi sebou o zákazníkov súperí obrovské množstvo značiek. Odlíšte sa výnimočnou kreativitou, ktorá bude priamo napojená na najnovšie digitálne trendy. Naša partnerská kreatívna agentúra Proboston úspešne ponúka podobné riešenia na slovenskom i medzinárodnom trhu.