.

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia

Udržte si súčasných klientov a získajte nových vďaka metódam umelej inteligencie. Ako si na vysoko nasýtenom trhu udržať zákazníkov? Čo potrebujú a čo im ponúknuť? Ako získať nových? Ako s nimi optimálne komunikovať? S umelou inteligenciou a Adastrou, resp. s Blindspot Solutions je to ľahšie, ako sa môže zdať.

Optimalizujte komunikáciu so zákazníkmi

Každý zákazník je iný. Niekto reaguje lepšie na informácie alebo ponuku zaslanú prostredníctvom SMS, niekto prostredníctvom e-mailu a niekomu je lepšie zobraziť informáciu na Facebooku. Cieľom je dosiahnuť čo najlepšie konverzie s čo najnižšími nákladmi. Umelá inteligencia zvládne optimalizovať komunikačné kanály stoviek kampaní aj mikrokampaní. Ponuku doručuje skrátka tam, kde je najväčšia ochota nakúpiť. A sleduje, či zákazník nezačína lepšie reagovať na iný komunikačný kanál.

Optimalizujte prácu pobočiek alebo využitie call centier

Umelá inteligencia zatiaľ nenahradí empatiu a chatboti nevedia sa zákazníkmi riešiť zložité problémy. Využite zamestnanca na takú prácu, ktorú algoritmus nahradiť nedokáže. Ostatné nechajte na Adastru a na Blindspot Solutions.

Umelá inteligencia sa hravo naučí odpovedať zákazníkom na stále sa opakujúce sa požiadavky, napr. zmenu trvalého bydliska alebo korešpondenčnej adresy alebo vykonanie úhrady. Veci, ktoré sa odohrávajú podľa vopred daných pravidiel, možno umelú inteligenciu ľahko naučiť. So zákazníkom zvládne viesť dialóg bez toho, aby mal pocit, že komunikuje s „robotom“.

Priraďujte telefónnym operátorom hovory podľa toho, v akej nálade je volajúci. Tým s najväčšou empatiou môžete prepájať najnáročnejších zákazníkov.

70 %

70-percentné zníženie požiadaviek na podporu hlásia firmy, ktoré zaviedli chatboty. (Zdroj: Gartner)

Optimalizujte počet pobočiek alebo využitie call centier

Sledujte vyťaženosť vašich komunikačných kanálov s ľudskou obsluhou. Preverujte, či a kedy sú vaše pobočky dostatočne vyťažené, alebo či nie sú preťažené. Zamerajte sa na pracovnú dobu aj umiestnenie pobočky alebo jednotlivé priehradky. Odkiaľ, kedy a akí zákazníci do vašich pobočiek prichádzajú? S umelou inteligenciou rozvrhneme obsluhu konkrétneho regiónu podľa potrieb vašich klientov.

Pýtate sa, či sú vaše call centrá efektívne využité? Viete rozvrhovať inbound a outbound komunikáciu? Viete, ako naplánovať vyťaženosť operátorov tak, aby ich výkonnosť bola čo najvyššia? Spoľahnite sa na umelú inteligenciu, ktorá optimálne rozvrhne ľudské zdroje a maximálne využije kapacitu vášho call centra.

Predikujte nákupný košík

Umelá inteligencia vie medzi dátami o používaných finančných produktoch a službách rozpoznať typické a žiaduce vzory správania. Využite tieto znalosti pre odhad budúceho vývoja. Rovnako ako v retaili existuje predikcia nákupného košíka aj v bankovníctve. Dá sa predikovať, o aký produkt/službu by mohol mať zákazník záujem. Všetko počíta umelá inteligencia na základe tzv. vzorových zákazníkov. Spoľahlivosť prediktívnych algoritmov sa navyše zvyšuje s rastúcim objemom dát, ktoré im poskytnete.

Umelá inteligencia vie medzi dátami o používaných finančných produktoch a službách rozpoznať typické a žiaduce vzory správania. Využite tieto znalosti pre odhad budúceho vývoja. Rovnako ako v retaili existuje predikcia nákupného košíka aj v bankovníctve. Dá sa predikovať, o aký produkt/službu by mohol mať zákazník záujem. Všetko počíta umelá inteligencia na základe tzv. vzorových zákazníkov. Spoľahlivosť prediktívnych algoritmov sa navyše zvyšuje s rastúcim objemom dát, ktoré im poskytnete.

500

V priemere 500 ľudí zamestnávajú tuzemské call centrá veľkých korporácií, ako sú banky a energetické firmy. Prevezmú boti ich monotónnu a často úmorne rutinnú prácu?

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Juraj Ivan

Managing Consultant

Juraj Ivan