Detekcia podvodného správania pomocou AI

Detekcia podvodného správania pomocou umelej inteligencie

Spoľahnite sa na náš aktualizovaný adaptabilný systém pre detekciu podvodného správania.

Sofistikované algoritmy a umelá inteligencia (AI) na báze strojového učenia dokážu za krátky čas analyzovať a vzájomne porovnávať obrovské množstvo informácií a v nich identifikovať možné podvodné vzorce a anomálie, na ktoré vás ihneď upozornia. Pomôžu vám tak chrániť a stabilizovať vaše zisky.

Machine learning fraud detection system (ML FDS) od Adastry

Náš strojovo aktualizovaný adaptabilný model pre identifikáciu podvodného konania vám poskytne:

  1. moderný systém, v ktorom nie je potrebné manuálne spravovať pravidlá a aktualizácie,
  2. pomoc pri znížení počtu falošných pozitívnych poplachov, čím zvýši efektivitu pri overovaní podozrivých udalostí,
  3. detekciu rizikových udalostí vnútri aj mimo organizácie,
  4. detekciu anomálií a podvodného správania – dokáže napríklad neoprávnený odber a na danú situáciu upozorniť.

Systém na báze neurónových sietí pracuje s prevádzkovými dátami poskytovateľa sluźby ako aj externými zdrojmi. Umožňuje analyzovať rôzne zdroje informácií (nové dáta zo siete, historické dáta) a dáta uvádza do vzájomných súvislostí. Môže fungovať samostatne, paralelne s existujúcim systémom pravidiel ako ďalší ukazovateľ, alebo ako ďalšia premenná pre výpočet súčasného skóre.

Identifikujte podvodné správanie okamžite

Pracujte so všetkými dostupnými dátami. Pre vyhodnotenie podvodného správania pre vás spracujeme dva základné typy údajov:

  • informácie o zákazníkoch, ako napr. priemerná spotreba za účtovné obdobie, platobná morálka a veľkosť firmy,
  • dáta o udalostiach v sieti, napríklad údaje o čase, , dĺžke a zmene odberu

Predchádzajte im

Adastra podozrivé správanie detekuje pomocou sofistikovaných algoritmov schopných spracovávať veľké množstvá neštruktúrovaných dát z rôznych zdrojov v reálnom čase. Predíďte s nami podvodnému správania jeho včasnou detekciou a neustálym ladením algoritmov umožňujúcich jeho odhalenie.

Nehazardujte s dôverou svojich zákazníkov

Vďaka našim systémom minimalizujete „planých poplachov“. Naše systémy analyzujú podozrivé vzorce správania a na ich základe vám posielajú upozornenia. Využívajú aj učiace sa algoritmy založené na data miningu a pravidlových systémoch, ktoré na základe priebežného vyhodnocovania úspešnosti svojich vlastných predpovedí (porovnaním predpovede a reality) automaticky menia nastavené parametre. Zabezpečujeme tak neustále zvyšovanie úspešnosti v detekcii podozrivých prípadov a stále vylepšujeme presnosť upozorňovania. Súčasne tiež minimalizujeme možná falošne podozrenia (prípady, kedy je korektné správanie označené ako podvod).

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechate nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Ľuboslav Gabaľ

Business development director-international

Ľuboslav Gabaľ