.

Application Performance Management (APM)

Posvieťte si na výkon svojich aplikácií

Vďaka application performance managementu už nemusíte zápasiť s nekonečnými diskusiami medzi administrátormi serverov a databáz, vývojármi a dodávateľmi o tom, kto môže za výkonnostné problémy. Jasne a prehľadne ukážte všetkým, kde je problém. Pre túto oblasť môžeme v Adastre ponúknuť perfektné riešenie od americkej spoločností Dynatrace.

Pre všetky druhy aplikácií je jedinou skutočne kľúčovou metrikou pre monitoring používateľská skúsenosť. Veď pomalé načítanie aplikácie, čiastočná alebo dokonca úplná nedostupnosť môžu mať veľmi vážne následky ako ušlý zisk z obchodnej platformy, poškodenie reputácie alebo zníženú produktivitu zamestnancov spoločnosti.

Bez možnosti overiť používateľskú skúsenosť pomocou APM sa môžete spoločne s IT len domnievať, aký je reálny stav podľa analýzy serverov, siete, logov a ďalších roztrieštených dátových zdrojov.

Začnite s APM zisťovaním toho, či problém postihuje používateľa, a identifikáciou problémovej oblasti. Až potom je možné sa zaoberať detailným pohľadom na metriky meranej v rámci tejto oblasti. APM tak umožní ušetriť veľa času a zdrojov, ktoré by sa inak podieľali na zdĺhavom hľadaní problému, príčiny a riešenia.

Vďaka APM môžete IT oddeleniu dramaticky uľahčiť prácu tým, že dostane všetky dáta do rúk hneď. Môžu tak problém opraviť za 10 minút a nie za týždeň.

40 %

Vývojári trávia v priemere 40 % svojho času analýzou a simuláciou problémov namiesto toho, aby tento čas venovali vytváraniu inovatívnych softvérových riešení.

Dynatrace APM

Dynatrace APM pokrýva moderné IT služby a aplikácie celkovo – od používateľského zariadenia až po databázy. Je to možné vďaka unikátnej kombinácii agentových, bezagentových a syntetických prístupov k monitoringu aplikácií.

None

Schéma APM

Pre kompletný prehľad tak máte k dispozícii metriky o odozve pre skutočných i syntetických (simulovaných) používateľov a nemusíte už nikdy pochybovať, či služba beží alebo nebeží, prípadne ako rýchlo odpovedá.

Prostredníctvom patentovaných technológií sledujte priechod používateľských transakcií cez komplexné viacúčelové aplikácie. Dynatrace vždy sleduje 100 % používateľských transakcií – žiadne odhady, štatistické korelácie alebo sledovanie iba niektorých kliknutí. Celkovú odozvu rozdelíte na jednotlivé aplikačné vrstvy a môžete tak jednoznačne povedať, koľko času sa trávi na klientskej strane (v prehliadači), na sieti alebo na strane serverov. Ďalším krokom je potom pohľad na aplikačnú úroveň, a to až na úroveň konkrétneho riadku kódu.

Predtým boli APM nástroje iba pre tím prevádzky IT. Avšak spolupráca medzi oddeleniami prevádzky, testovania a vývoja môže vďaka modernému APM výrazne akcelerovať rýchlosť nájdenia a odstránenia chýb. Špecialista prevádzky môže z riešenia Dynatrace APM odovzdať presný detail o aplikačnej chybe priamo vývojárovi. Ten vďaka možnosti identifikovať príčinu až na úroveň riadku kódu niekoľkými kliknutiami zistí, kde bol problém, bez nutnosti transakciu replikovať alebo simulovať.

Ak sa používatelia sťažujú napríklad na pomalú odozvu webovej aplikácie, môže oddelenie IT stráviť dni alebo aj týždne analýzou odozvy serverov, aby sa nakoniec zistilo, že ide o nedostatočne optimalizovaný javascriptový kód. Vďaka kompletnému prehľadu s APM to oddelenie prevádzky môže zistiť v priebehu niekoľkých minút.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Nedávno sme optimalizovali problém s databázou, ktorý by nám bez použitia Dynatrace trval odhadom týždeň. Tento čas by nám zabrala simulácia problému, analýza logov, eskalácie a rôzne diskusie o možnostiach príčiny. S Dynatrace APM sme na ňu prišli za 10 minút. Dodávateľ bol uveličený a hneď sme to opravili.

Petr Venera, Portal Operations (IT), O2 Czech Republic

Zanechajte nám kontakt, ozveme se vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Adam Müller

Consultant

Adam Müller