Energetika

Trh s dodávkami energií sa výrazne mení.

Pripravte sa na to s nami.

Prejavuje sa trend ktorý stavia dodávateľov komodít do role poskytovateľov komplexných riešení a inovatívnych služieb. Zákazníci sa dnes viac zaujímajú o ekológiu a možnosti pre optimalizácie energetickej náročnosti.
Digitalizujte vašu spoločnosť.

Pokročilá dátová analytika

Už ste sa zamýšľali nad tým, ktoré dáta by ste mohli skutočne využiť?

Pomôžeme vám nasadiť riešenia, vďaka ktorým získate o osobách, domoch i organizáciách oveľa viac informácií – zo senzorov, chytrých zariadení, registrov a pod. Vďaka tomu budete mať možnosť efektívnejšie cieliť na zákazníkov predajné materiály a riadiť údržbu a výrobu.

Logistika

Potrebujete zefektívniť logistické procesy?

Naše digitálne riešenie vám umožní zrýchliť zásobovanie aj dodávku tovaru. Presne viete, kde sa práve kamión s novým tovarom nachádza a kedy dorazí do skladu. Naplánujte si kapacity, pripravte zdroje a optimálne vyskladňujte.

Reporting

Nestačí vám reporting z historických dát, ale potrebujete spoľahlivé odhady budúcej spotreby?

S našim reportingom a ďalšími analytickými metódami odhadneme budúce požiadavky na zásoby, výrobu aj na pokrytie predajní ľudskými a ďalšími zdrojmi. Zohľadníme aj sezónnosť a výkyvy v spotrebe napr. súvisiace s počasím.

Technologické riešenia

Pomôžeme vám využiť súčasné technológie na maximum.

Naše riešenia sú postavené na využívaní toho najmodernejšieho, čo súčasný technologický svet ponúka. Len to správne využiť. Radi s vami prekonzultujeme vaše problémy, navrhneme riešenie a zabezpečíme implementáciu vrátane projektového vedenia.

Sila dobrého nápadu

Hľadáte partnera, ktorý rozumie kreatívu rovnako dobre ako Vy svojmu biznisu?

Trh s energetikou rýchlo reaguje na meniace sa tendencie v našom správaní. Kreatívna agentúra Proboston dokáže využiť najnovšie technologické trendy a nálady v spoločnosti a osloviť zákazníkov tam, kde Vás je naozaj počuť.