Praha 30. mája 2018 – Adastra Group oznamuje, že ju spoločnosť Gartner prvýkrát zaradila medzi odporúčaných poskytovateľov služieb v oblasti Master Data Managementu (MDM) v publikácii „Market Guide for MDM External Service Providers.“

prehľade vydanom v marci 2018 je uvedená spoločne s ďalšími medzinárodnými spoločnosťami ako Deloitte, PwC či Tata Consultancy Services. 

Adastra u svojich zákazníkov úspešne implementuje MDM projekty už viac ako 10 rokov. V Českej republike ide najmä o spoločnosti pôsobiace v bankovníctve (Komerčná banka), poisťovníctve (Kooperativa), telekomunikáciách alebo v štátnej správe (Generálne finančné riaditeľstvo). Najčastejšie pritom zavádza softvérové riešenie Ataccama postavené na špičkových technológiách používaných pre dátovú kvalitu, MDM a Data Governance. 

„Úspešné zvládnutie MDM projektov je kľúčové pre všetky aktivity, ktoré pracujú s dátami o zákazníkoch či produktoch a zahŕňajú napr. i problematiku GDPR. Často sú v srdci digitalizačných projektov, ktoré pre našich zákazníkov stále častejšie implementujeme,“ vraví Pavel Kysela, generálny riaditeľ Adastry. 

Projekty Master Data Managementu sú obvykle dlhodobé a týkajú sa väčšiny oddelení v organizácii. Pri realizácii MDM projektov Adastra dodáva komplexné konzultačné IT služby v oblasti MDM ako sú:

  • Analýza a audit pripravenosti organizácie pre oblasť MDM.
  • Pomoc s výberom a licencovaním MDM softvéru, ktorý bude najviac vyhovovať potrebám danej organizácie.
  • Spolupráca pri vlastnom zaobstarávaní MDM softvéru a najmä pri jeho nasadzovaní.
  • Vytvorenie a zavedenie MDM procesov v organizácii.
  • Integrácia MDM softvéru do existujúcej IT architektúry organizácie. 

„V oblasti MDM ťažíme z úzkej spolupráce so spoločnosťou Ataccama, ktorá je súčasťou skupiny Adastra Group a špecializuje sa na vývoj sotvéru pre Master Data Management a dátovú kvalitu,“ dodáva P. Kysela. 

Vďaka doterajším skúsenostiam Adastra získala v tejto problematike rozsiahle know-how a vyvinula frameworky a metodológiu pre úspešné dokončenie MDM projektov a efektívnu implementáciu procesov MDM do praxe.