Zhruba pred 150 rokmi odišli ľudia z polí do fabrík a dnes ich pre zmenu potrebujeme z tých fabrík dostať. Ale kam? Aj napriek tomu, že predchádzajúce tvrdenie je dosť nadnesené, poukazuje na zásadnú obavu dnešnej doby: čo s tými ľuďmi, ktorých umelá inteligencia pripraví o prácu, budeme robiť?

S pochopením sa dnes pozeráme na udalosti 150 rokov a viac dozadu, keď robotníci ničili stroje v presvedčení, že kvôli nim skončia bez práce a v biede. Dnes, keď čelíme štvrtej priemyselnej revolúcii (Industry 4.0) sa do popredia dostávajú emócie a obavy, čo sa bude diať. Aká je ale realita? Žiadna revolúcia sa nekoná, zmena je postupná a všetko je v rámci celku funkčné. V priebehu celej histórie zanikajú jednotlivé profesie a objavujú sa nové. V súčasnosti sa každý z nás budí vedľa mobilného telefónu, zatiaľ čo predtým sme používali budíky a ešte dávnejšie chodili ráno po uliciach páni a s dlhými tyčami búchali na okná.

Ktoré pozície pravdepodobne zmiznú a ktoré zostanú?

Zatiaľ čo prácu lekára v oblasti diagnostiky môžeme čiastočne nahradiť umelou inteligenciou, sestru v nemocnici už nie. Zber dát z rôznych zariadení a určenie pravdepodobnej diagnózy sú záležitosťou inteligentnej práce s dátami, ktorú môžeme prenechať „strojom“. Lekár sa tak môže venovať vysoko špecializovaným činnostiam, ktoré vyžadujú jeho posúdenie. Starostlivosť, ktorú nám poskytuje zdravotná sestra, ale pípajúce zariadenie nenahradí. Ani to nechceme. Úloha sestry v starostlivosti o pacientov je nezastupiteľná, a to hlavne v emocionálnej a sociálnej oblasti.

Bez toho, že by sme si to pripustili, už dnes predsa bežne pracujeme s prvkami umelej inteligencie a predikcie. Mobilné telefóny fungujú ako pokročilé počítače s kamerou a senzormi mnohonásobne výkonnejšími než stolné počítače pár rokov dozadu. Dnešný používateľ už nemusí byť IT špecialista, aby dokázal používať smartfón. Hoci programovať dokáže stále iba hŕstka špecialistov, aplikácie sme zabalili do obalu, v ktorom sú zrozumiteľné a prístupné takmer komukoľvek. Toto je zároveň hlavný trend robotizácie – ľudia sa nebudú musieť umelej inteligencii prispôsobovať, ale tá sa bude prispôsobovať ľu­ďom.

V dnešnej spoločnosti idú tak proti sebe dva transformačné trendy. Postupne ich prijmeme a naučíme sa obidva maximálne využívať. Na jednej strane nás čaká postupné nahrádzanie stále viac rutinnej činnosti algoritmami, ktoré zabalíme do príjemnej a ľahko použiteľnej formy. Na druhej strane vzrastie význam činností, ktoré vyžadujú sociálnu interakciu a kreativitu. Tie nahradiť nevieme a pravdepodobne ani nechceme.

Industry 4.0 môže byť katalyzátorom, ktorý povedie zároveň k rastu platov robotníkov, čo je dobrá správa pre odbory, ktoré to intenzívne žiadajú. Dôsledkom rozšírenia automatizácie a následného zvýšenia výrobných kapacít bude, že jeden robotník zvládne obsluhovať nie jeden, ale napr. päť strojov. Jeho pridaná hodnota tým vzrastie a tiež aj mzda.

Autor:Pavel Kysela, generálny riaditeľ spoločnosti Adastra

Zdroj:ihned.cz