Adastra Group a jej dcérske spoločnosti Adastra Slovakia, Adastra Canada, Adastra Germany, Adastra United Kingdom, Adastra Czech Republic a Adastra Bulgaria berú ohľad na vaše súkromie. Adastra vám tieto informácie poskytuje preto, aby sme vás informovali o našom správaní vzhľadom na súkromie vašich údajov, kedykoľvek navštevujete webové stránky Adastra alebo jednu z dcérskych spoločností Adastra.

Zber údajov

Niekedy od vás môžeme požadovať osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť relevantné informácie, reagovať na vaše požiadavky a vylepšovať obsah našich stránok. Osobnými údajmi sa myslia akékoľvek dáta, ktoré môžu byť použité na identifikáciu konkrétneho človeka a okrem iného medzi ne patria:

  • krstné meno a priezvisko,
  • adresa bydliska,
  • telefónne číslo,
  • e-mailová adresa,
  • ďalšie kontaktné údaje.

Kedykoľvek navštívite stránky Adastra Slovakia alebo niektorú z dcérskych spoločností Adastra, naše servery zaznamenajú informácie o vašej návšteve, ako je to na webe bežné. Tieto zaznamenané údaje nezahŕňajú osobné údaje.

Adastra zhromažďuje údaje o používateľoch na tieto účely:

  • Aby sme vás mohli kontaktovať. Meno, adresa, e-mail alebo telefónne číslo môžu byť zhromažďované ako súčasť komunikácie s vami. Väčšina týchto informácií je považovaná za obchodné kontaktné údaje.
  • Aby sme mohli správne tvoriť ďalší obsah. Informácie môžu byť zhromažďované za účelom vytvárania relevantného webového obsahu a prehľadnej webovej navigácie. Medzi tieto informácie patria dáta o prezeraní stránok, prípadne dáta poskytnuté vo formulároch.
  • Aby sme mohli reagovať na používateľské dotazníky a žiadosti o informácie. Medzi tieto údaje patria registrácie pri sťahovaní obsahu, informačných bulletinov a špecifických žiadostí o ďalšie informácie.
  • Aby sme mohli na vaše otázky lepšie odpovedať. Adastra bude odovzdávať kontaktné informácie príslušným obchodníkom v Adastre alebo ďalším predstaviteľom spoločnosti, aby mohli pripraviť informácie, vzťahujúce sa k vašim žiadostiam.
  • Adastra nebude vaše osobné údaje nikdy predávať alebo prenajímať tretím stranám.

Cookies

Adastra používa cookies, ktoré môžu obsahovať dáta od webovej stránky. Cookie je kúsok dát, ktorý webová stránka môže zaslať vášmu prehliadaču, ktorý ich potom môže uložiť do vášho systému. Cookie obsahuje informácie ako používateľské ID, ktoré je potom použité na sledovanie stránok, ktoré ste navštívili, aby sme vám mohli ponúknuť ľahšiu orientáciu na webových stránkach.

Odhlásenie

Adastra si je vedomá, že používatelia nemusia chcieť byť oslovovaní s novými alebo súvisiacimi ponukami služieb. Adastra poskytuje spôsob, ako sa odhlásiť zo zasielania akýchkoľvek marketingových materiálov, ktoré môžu byť následkom používania týchto stránok. Túto možnosť máte v priebehu registrácie alebo v podobe odkazu v zaslaných marketingových správach. Môžete nás tiež priamo kontaktovať e-mailom a takto požiadať o odhlásenie.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Adastry môže byť kedykoľvek zmenené. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom. Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s našimi zásadami o ochrane osobných údajov a so spracovaním osobných údajov na účely uvedené vyššie.